Ελληνικά Οχήματα

Περιγραφή κατηγορίας.

Steyr του Ελληνικού στρατού

Κατηγορία: Ελληνικά Οχήματα
Steyr του Ελληνικού στρατού διαφόρων μονάδων και δυνάμεων.
Roco minitank
ΗΟ